Son dakika ve doğru haberin adresi.

İşsizlik Sigortası Yeniden Düzenlenecek

6 min read

AK Partinin seçim beyannamesine göre, işsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

AK Parti’nin seçim beyannamesine göre, işsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

AK Parti’nin “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi “ne göre, özelleştirme uygulamalarında halka arz yönteminin kullanılmasına ağırlık verilerek, sermaye piyasalarının derinleşmesi ve gelişmesi hedefiyle kamu sermayeli şirketlerin halka açılarak şeffaflık ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun faaliyet göstermesi sağlanacak.

Kamuda devam edecek olan iktisadi işletmelerde rekabetçi bir ortamda esnek yönetim imkanı sunan KİT yönetişim mevzuatı hayata geçecek.

Gelecek dönemde uygulanacak para ve maliye politikalarının yanı sıra, hane halkı ve firmalara sağlanacak teşviklerle yurtiçi tasarruf oranları, büyüme ve cari açık hedefleriyle uyumlu bir şekilde yükseltilecek.

Vatandaşların yastık altında tuttuğu tasarruflarının mali sistemde değerlendirilmesine yönelik teşvikler çeşitlendirilecek. Hanehalklarının borsada işlem yapmalarının teşvik edilmesi çerçevesinde küçük yatırımcılara daha güçlü bir koruma sağlanacak

Uluslararası yükümlülükleri gözeterek, lüks ve/veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilecek ve caydırıcı vergilendirme yapılacak. Başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere tüketim mallarına ilişkin ikinci el piyasasının ekonominin geneline yayılması sağlanacak.

Yurtiçi tasarruflarının milli gelire oranı 2023’te yüzde 30’a yükseltilecek.

GAP, DAP, KOP, DOKAP gibi bölgesel eylem planları kapsamındaki projelere öncelik verilecek.

Özel sektör yatırımlarını hızlandırılarak, illerde başlattılan “Tek Durak Ofisleri” aracılığıyla yatırım konusundan yer seçimine, şirket kuruluşundan teşvik başvurularına kadar geniş bir alanda hizmet verilecek.

Altyapı yatırımları

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle yapılanlar başta olmak üzere altyapı yatırımlarına, sermaye piyasaları aracılığıyla fon aktarılmasına odaklanılacak, finansal araç çeşitliliğinin artırılması ve kurumsal yatırımcılar aracılığıyla fon aktarımına öncelik verilecek.

KÖİ yöntemi ile yapımına başlanan İstanbul Yeni Havalimanının ilk etabını 2018 yılının son çeyreğinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun kalan kesimleri ile Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri kesimleri 2019’da işletmeye açılacak. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Kanal İstanbul ve İzmir Körfez Geçişi projelerinin yapımına ise 2018’de başlanacak.

Yapımı devam eden projelerden Bilkent, Elazığ, Eskişehir ve Manisa şehir hastaneleri 2018 içerisinde hayata geçirilecek.

Gelecek dönemde şehir hastaneleri, Mersin, Çandarlı, Filyos Limanı Ankara-Niğde Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale (Çanakkale-Malkara Kesimi) Otoyolu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu, Mersin-Erdemli-Silifke Otoyolu, Ankara-Sivrihisar Otoyolu, Burdur-Antalya-Alanya Otoyolu, Batı Antalya Havalimanı, Alaçatı Havalimanı gibi büyük projeler tamamlanacak.

“Milli markalar yaratılacak”

Başta imalat sanayi olmak üzere Türkiye’nin ithalat bağımlılığı çözülecek ve Ar-Ge’ye dayalı teknoloji yoğunluğu yüksek yeni kapasite oluşturulacak. Bu çerçevede uygulamaya konulan “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” kapsamında milli markalar yaratılacak.

Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kurulacak, yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli avantajlar sunan serbest bölgeler birer ticaret ve istihdam merkezleri haline getirilecek.

İstihdam, yüksek katma değer ve ihracat artışına yönelik yatırım alanlarına öncelik verilecek.

Coğrafi bilgi sistemleri altyapısını geliştirilecek ve Türkiye’de yatırıma uygun arazi envanterinin yatırımcıya elektronik ortamda sunulması sağlanacak.

Endüstri ve organize sanayi bölgelerinde, özellikle yatırım yeri tahsisine ilişkin uygulama sürecinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Küçük çiftçinin kendi ürettiği ürünleri tüketiciye doğrudan satışında vergisel düzenlemelerden kaynaklanan engeller kaldırılacak.

Birçok sektörde yoğun olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yurt içinde üretiminin artırılması ve ithalatının azaltılması amacıyla bu türlerin yetiştirilmesini teşvik etmeye yönelik olarak 10 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazları kiralanabilecek.

Genç istihdamına destek

Yeni dönemde, 2023 itibarıyla istihdam oranı yüzde 53’e, kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 41 düzeyine çıkarılacak.

İşgücü piyasalarında özel politika gerektiren grupların istihdamının desteklenmesinde daha etkin politikaların belirlenebilmesi amacıyla işgücü piyasası veri tabanlarının geliştirilmesi sağlanacak.

Çalışanlar ve iş arayanların yetenekleriyle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetenekler arasındaki uyumsuzluklar azaltılacak.

Kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler, madde bağımlıları, sosyal yardım yararlanıcıları ve diğer özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılmasına yönelik uygulama ve projeler geliştirilecek.

Genç istihdamını destekleyip, işsizliği azaltarak, bu kapsamda iş tecrübesi kazanımını artırmaya yönelik program çeşitliliği sağlanacak ve kariyer rehberlik sistemi geliştirilecek.

Gençlerin geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlamak için dijital dünyanın gereklerine uygun şekilde siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek kurs ve programları yeni yaklaşımlarla tasarlanarak yararlanan genç sayısı artırılacak. Bu alanlarda ticarileşme potansiyeli olan projeler desteklenecek.

Kadın istihdamı konusunda bölgenin ve illerin işgücü ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, eğitim, staj, işbaşı eğitimi gibi uygulamaları etkin olarak sürdürülecek.

Kadın kooperatiflerini desteklemek ve sürdürülebilirliklerini sağlamak üzere bu alanda uzman STK’lar, kamu ve özel sektör işbirliğiyle, kadın kooperatiflerine finansman, yönetim, iş geliştirme, tasarım ve pazarlama konularında destek verecek yapılar geliştirilecek.

Kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve yatırım imkanları arttırılacak.

Engellilerin mesleki beceri düzeylerini yükselterek işgücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacak.

5 milyonun üzerinde ek istihdam

Başlatılan Milli İstihdam Seferberliği ile +2 istihdam hedefine ulaşmak için paydaşlarla daha fazla işbirliği, yoğun saha çalışması, daha güçlü iletişim ve etkili tanıtımla faaliyetler gerçekleştirilecek.

Kamu istihdamında erişimin kolaylaştırılması ve bürokratik yükün azaltılması amacıyla Elektronik Kamu İstihdam Partalı kurulacak.

Gelecek 5 yıllık dönemde yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturulacak. 2 milyon 250 bin vatandaşın aktif işgücü piyasası programlarından yararlanması sağlanacak.

İşbaşı eğitim programlarının süresini bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde 6 ay, diğer işyerleri ve mesleklerde ise 3 ay olarak uygulanacak.

Her bir sigortalı için teşvik süresi 12 ay iken; gençler, kadınlar ve engelli vatandaşlar teşvikten 18 ay süreyle yararlandırılacak.

İşsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TÜM HAKLARI www.Gebzemedyasi.com'a aittir. | Newsphere by AF themes.